سفارش تبلیغ
صبا

امربه معروف ونهی از منکر

معنای معروف و منکر

الف ) . در لغت : معروف  از ماد ه عرف به معنای شناخته شده و نیک و منکر از ماده انکار و نکر ناشناخته ، زشت و پلیدات که جمع آن منکرات و منا کر است .

ب ) . در اصطلاح : معروف نام هر کاری است که حسن آن توسط عقل یا شرع شناخته شود و منکر نام کاری است که شرع و عقل آن را ناپسند بشمارند.

 

اهمیت امر و به معروف و نهی از منکر

 

اگر مروری داشته باشیم به تاریخ انبیاء بزرگوار الهی از  آدم  (ع) تا حضرت محمد بن عبدالله (ص) در می یابیم که مهمتر ین مأموریت پیامبران خداوند امر به معروف و نهی از منکر بوده است ، به این معنا پروردگار عالم یک صد و بیست و چهار هزار رسول و نبی فرستاده برای برپا داشتن امر و به معروف و نهی از منکر و این موضوع خود گویای ارزش بسیار بالای این دو فرضیه نزد خداوند دست و به بیان دیگر تمامی پیامبران الهی ،همه هستی خودش را فدای اقامه معروفات و ریشه کن شدن منکرات کردند که با ظهور آخرین فرستاده خداوند این موضوع شتاب بیشتر به خود گرفت و به صورت جدی وارد در قوانین حکومتی هم شد و به صورت یک مسئولیت مهم اجتماعی برای آحاد مردم در آمد و به خود چهره ای گرفت . بنا براین نمی توان دریک جامعه زندگی کرد و از کنار مسائلی که سلامت جامعه را به خطر می اندازد بی تفاوت گذشت ، زیرا در جامعه ای که سرنوشت اعضایش به هم پیوسته است تنها با سلامت جامعه می توان سالم ماند و امر و به معروف و نهی از منکر بزرگترین ضامن سلامت جامعه است .

خلاصه کلام این که هر کس امر و به معروف و نهی از منکر می کند کاری پیامبر گونه انجام داده است . و چه کسی بهتر از نیروهای بسیجی که در تمام محله ها ، شهر ، روستاها به صورت فعالند انجام دهد.

 


بسیج و امر به معروف و نهی ازمنکر

 البته جوان حزب اللهی هم باید باهوش باشد . باید چشمهایش را باز کند و نگذازد کسی در صفوف او رخنه کند و به نام امر به معروف و نهی از منکر، فسادی ایجاد نماید که چهره حزب الله را خراب کند. باید مواظب باشید . این، به عهده خودتان است . من یقین دارم – و تجربه های این چند سال هم نشان داده – تا نیروهای مومن و حزب اللهی  برای انجام کاری به میدان می آیند ، یک عده عناصربدلی و دروغین با نام اینها ، در گوشه ای فساد ایجاد میکنند ، تا ذهن مسئولین را نسبت به نیروهای مومن و حزب اللهی و مردمی چرکین کنند . مواظب باشید .

 

مساله امر به معروف و نهی از منکر ،‌مثل مساله نماز است . یاد گرفتنی است . باید بروید یاد بگیرید . مساله دارد که کجا و چگونه باید امر به معروف و نهی از منکر کرد؟ البته من عرض می کنم – قبلاً هم گفته ام – در جامعه اسلامی ، تکلیف عامه ی  مردم امر به معروف و نهی از منکر با لسان  است  ؛ با زبان . اگر کار به برخورد بکشد ، آن دیگر تکلیف مسئولین است . آنها باید وارد شوند . اما امر به معروف و نهی از منکر زبانی ، مهمتر است . چیزی که جامعه را اصلاح می کند ، همین نهی از منکر زبانی  است . آن آدم  بدکار ، آن آدم خلافکار ،آن آدمی که اشاعه فحشا می کند ، آن آدمی که قبح گناه را از جامعه می خواهد ببرد ، مردم باید به او بگویند . ده نفر ،‌صد نفر ، هزار نفر ! افکار عمومی روی وجود و ذهن او باید سنگینی کند . این،  شکننده ترین چیزهاست . همین نیروهای مومن و بسیجی و حزب اللهی ، یعنی همین عامه مردم مومن ، یعنی همین اکثریت عظیم کشور عزیز ما ، همین هایی که جنگ را اداره کردند ، همین هایی که از اول انقلاب تا حالا با همه حوادث مقابله کردند در این مورد ، مهمترین نقش را می توانند داشته باشند .  

 

 

 

 

بیانات مقام معظم رهبری (سال 1371)